วันพุธที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

ประชารัฐร่วมใจ สร้างหมู่บ้าน/ชุมชนมั่นคง ปลอดภัยยาเสพติด ปี 2560

"เขตลาดพร้าว ขับเคลื่อนแผนประชารัฐร่วมใจ สร้างหมู่บ้าน/ชุมชนมั่นคง ปลอดภัยยาเสพติด ปี 2560"

  

วันที่ 20 ก.ค. 2560 เวลา 10.00 น. นางสาววนิดา เจียงไพศาลกุล ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว มอบหมายนางสุวรรณ ศิริมุจลินท์ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม พร้อมเจ้าหน้าที่สถานีตำรวจนครบาลโชคชัย ลงพื้นที่ปฏิบัติการตามแผนประชารัฐร่วมใจสร้างหมู่บ้าน/ชุมชนมั่นคง ปลอดภัยยาเสพติด เปิดเวทีประชาคม ในขั้นตอนที่ 7-9

ณ ชุมชนหมู่บ้านรวมโชค แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว  กรุงเทพมหานครวันอังคารที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

แข่งขันฟุตซอลเยาวชนตามโครงการ กทม.ฟุตซอลลีก

ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม จัดการแข่งขันฟุตซอลเยาวชน ตามโครงการ กทม.ฟุตซอลลีก ประจำปี 2560 (รอบคัดเลือกตัวแทนสำนักงานเขต/สโมสรกีฬาลาดพร้าว) เพื่อเข้าแข่งขันในระดับกรุงเทพมหานคร ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 ณ ลานกีฬาโรงเรียนคลองทรงกระเทียมวันอาทิตย์ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2560

กองทุนแม่ของแผ่นดิน

วันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน 2560 นางสาววนิดา เจียงไพศาลกุล ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว มอบหมายให้นายพินิต อารยะศิลปธร ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว นางสุวรรณ ศิรินุจลินทร์ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม และหัวหน้าฝ่ายต่างๆ ร่วม กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน จัดกิจกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดิน กิจกรรมประชารัฐร่วมใจต้านภัยยาเสพติดครั้งที่ 7-9 และกิจกรรมร่วมแสดงความคิดเห็นถามตอบ 10 ข้อ ณ ชุมชนหมู่บ้านเลิศอุบล 4


จัดกิจกรรม kick off ชมรมคนริมน้ำ

วันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน 2560 นางสาววนิดา เจียงไพศาลกุล ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว มอบหมายให้นายพินิต อารยะศิลปธร ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว นายวุฒิพงษ์ มนัส ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว และหัวหน้าฝ่ายต่างๆ ในนามสำนักงานเขตลาดพร้าวร่วมกับชมรมคนริมน้ำเขตลาดพร้าวจัดกิจกรรม Kick Off ประชาร่วมใจคลองสวยน้ำใสไร้ผักตบชวา โดยมีหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ร่วมกิจกรรมจำนวนมาก

ประชารัฐร่วมใจต้านภัยยาเสพติด

วันอาทิตย์ที่ 19  มิถุนายน 2560 นางสุวรรณ ศิรินุจลินทร์ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม นำเจ้าหน้าที่ร่วม กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน จัด กิจกรรมประชารัฐร่วมใจต้านภัยยาเสพติดครั้งที่ 7-9 และกิจกรรมร่วมแสดงความคิดเห็นตอบคำถาม 4 ข้อ ณ ชุมชนหมู่บ้านธันยกานต์วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2560

ออกหน่วยบริการจัดอบรมดอกไม้จันทน์

สำนักงานเขตลาดพร้าวออกหน่วยบริการจัดอบรมการจัดทำดอกไม้จันทน์เคลื่อนที่

วันที่ 13 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 - 12.00 น. 

ณ โรงเรียนคลองทรงกระเทียม


นางสาววนิดา เจียงไพศาลกุล ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว มอบหมายให้ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ พร้อมด้วยจิตอาสาฯ ดำเนินการออกหน่วยบริการอบรมการจัดทำดอกไม้จันทน์

โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนนักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
วันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2560

จัดอบรมหลักสูตรเทคนิคการถนอมอาหาร

ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตลาดพร้าว จัดอบรมหลักสูตรเทคนิคการถนอมอาหาร (เห็ดสมุนไพร) ตามโครงการส่งเสริมการถ่ายทอดเกษตรทฤษฎีใหม่ ร่วมกับสำนักงานเขตสายไหม ในวันที่ 9 มิถุนายน 2560 เวลา 08.30 -12.00 เพื่อถ่ายทอดเทคนิค ความรู้ เกี่ยวกับการถนอมอาหาร สร้างอาชีพ แก่เกษตรกรและประชาชนที่สนใจ