วันพุธที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

ประชารัฐร่วมใจ สร้างหมู่บ้าน/ชุมชนมั่นคง ปลอดภัยยาเสพติด ปี 2560

"เขตลาดพร้าว ขับเคลื่อนแผนประชารัฐร่วมใจ สร้างหมู่บ้าน/ชุมชนมั่นคง ปลอดภัยยาเสพติด ปี 2560"

  

วันที่ 20 ก.ค. 2560 เวลา 10.00 น. นางสาววนิดา เจียงไพศาลกุล ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว มอบหมายนางสุวรรณ ศิริมุจลินท์ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม พร้อมเจ้าหน้าที่สถานีตำรวจนครบาลโชคชัย ลงพื้นที่ปฏิบัติการตามแผนประชารัฐร่วมใจสร้างหมู่บ้าน/ชุมชนมั่นคง ปลอดภัยยาเสพติด เปิดเวทีประชาคม ในขั้นตอนที่ 7-9

ณ ชุมชนหมู่บ้านรวมโชค แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว  กรุงเทพมหานครไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น